Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej oraz założenie punktów geodezyjnych dla zadań mostowych na drogach krajowych województwa małopolskiego

STY 2012–STY 2014

Realizacja dla: