Realizacja projektu w ramach działania 2.5 RPO woj. świętokrzyskie

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu RPSW.02.05.00-26-0639/16-00

Czytaj dalej