Budowa płyt postojowych i dróg kołowania na lotnisku Reszów-Jasionka

KWI 2012–CZE 2013

Realizacja dla: