Obsługa montażu konstrukcji stalowych kotła (160 m wysokości, blok 858MW Elektrownia Bełchatów)

0000– 0000

Realizacja dla: