Budowa Bloku 858MW Elektrowni Bełchatów

MAR 2007–GRU 2010

Realizacja dla:
  • budynek kotłowni z pylonami
  • budynek maszynowni
  • instalacja odsiarczania spalin
  • magazyn sorbentu
  • magazyn gipsu
  • pompownia
  • galeria nawęglania
  • budynek nastawni