Realizacja projektu w ramach działania 2.5 RPO woj. świętokrzyskie

Geodimex S.A. 22.08.2017 podpisał umowę na dofinansowanie w związku z realizacją projektu nr RPSW.02.05.00-26-0639/16-00
pn.: "Wdrożenie usług badania intensywności nasłonecznienia dla lokalizacji ogniw fotowoltaicznych oraz tworzenia wysokorozdzielczych modeli 3d w oparciu o dane pozyskane w wyniku nalotu bezzałogowym samolotem typu UAV"
W RAMACH działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezzałogowego statku powietrznego BSP (ang. unmanned aerial vehicle UAV) wyposażonego w laserowy system skanujący (skaner LIDAR, komponent IMU/GNSS i jednostka kontrolna) oraz specjalistyczne oprogramowanie do obróbki zeskanowanego materiału pomiarowego.

Szczegóły projektu zawarte są w dokumencie informacyjnym w linku poniżej:

http://gofile.me/3yAGi/sBCiNvTS2